Libertarianizm
dla początkujących i średnio zaawansowanych
O kursie

POZNAŃ, UL. LIMANOWSKIEGO 12, W PIĘĆ KOLEJNYCH WTORKÓW (15.03 - 12.04) O 18.30

KURS:
Libertarianizm dla początkujących i średnio zaawansowanych

Kurs stanowi wprowadzenie do libertariańskiej teorii moralnej i libertariańskiej teorii państwa. Ma za zadanie przybliżyć te zagadnienia osobom, które znają je jedynie pobieżnie i pomóc usystematyzować je tym, którzy mieli już z nimi styczność. Libertarianizm rozpatrywać będzie na tle konkurujących z nim teorii politycznych. Ponieważ teoria libertariańska dotyka samych fundamentów ładu społeczno-politycznego, badanie go stanowi doskonały punkt wyjścia do szerszej refleksji politycznej, zmuszając do odpowiedzi na pytanie takie jak: czy demokracja jest najlepszym ustrojem społecznym, czy istnieje coś takiego jak dobro wspólne, czy ekonomia powinna kierować życiem społecznym itd. Zajęcia odbywać będą się co tydzień przez pięć kolejnych wtorków, o godzinie 18:30. Miejscem spotkań będzie lokal KoMeta znajdujący się przy ulicy Limanowskiego 12 w Poznaniu. Cena to 75 zł za cały (pięć wykładów po 90 minut wraz z pytaniami) kurs.

Chcę sie zapisać!
 • Tematy
  naszych
  spotkań

 • 15.03.2016

  Libertariańska teoria moralna

  Libertarianie uważają, że każda osoba ma prawo dowolnie zarządzać swoim ciałem i swoją własnością. Stanowisko to skonfrontujemy z konkurencyjnymi teoriami moralnymi.

 • 22.03.2016

  Współczesne państwo i jego libertariańska krytyka

  Czy istnienie państwa da się uzasadnić moralnie bądź ekonomicznie? Jak jego istnienie uzasadniają demokraci, ekonomiści czy teoretycy umowy społecznej? Czy ich poglądy wytrzymają libertariańską krytykę?

 • 29.03.2016

  Anarchokapitalizm i jego krytycy

  W jaki sposób wyglądać mógłby ład bezpaństwowy realizujący libertariańskie ideały moralne? W jaki sposób wyglądałaby w nim produkcja bezpieczeństwa, prawa i rozstrzygania sporów? Czy prawa jednostki byłyby w nim chronione lepiej niż w państwie? Czy byłby on stabilny? Innymi słowy – „jak będzie w akapie?”

 • 05.04.2016

  Minarchizm

  Jak zaprojektować państwo minimalne, by efektywnie broniło praw jednostek i nie przekształciło się w drapieżne państwo redystrybucyjno-regulacyjne? Czy można zjeść ciastko bezpieczeństwa i mieć ciastko wolności?

 • 12.04.2016

  Życie w wolnym społeczeństwie

  A co z biednymi, finansowaniem kultury i ludźmi, którzy nie chcieliby posyłać dzieci do szkoły? W jaki sposób wolne społeczeństwo mogłoby poradzić sobie z produkcją dóbr publicznych i niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym? Czy likwidacja/ograniczenie państwa osłabiłoby czy wzmocniło relacje społeczne?

 • Certyfikat
  ukończenia!

Nasz wykładowca

dr Stanisław Wójtowicz

dr Stanisław Wójtowicz

dr Stanisław Wójtowicz, ur. 1981 literaturoznawca, teoretyk myśli libertariańskiej prowadził wykłady poświęcone libertarianizmowi w Pracowni Pytań Granicznych przy UAM w Poznaniu. Autor książki: Neopragmatyzm Stanleya Fisha w kontekście polskich sporów o kształt literaturoznawstwa po 1989 roku. Prowadzi blog poświęcony teorii libertariańskiej: www.stanislawwojtowicz.pl

Zapisz się już dziś!

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po nadesłaniu formularza w ciągu maksymalnie dwóch dni odeślemy informację zwrotną z decyzją odnośnie akceptacji kandydata wraz z instrukcją dotyczącą płatności. W przypadku braku odpowiedzi w przewidzianym terminie, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM skrzynki pocztowej. Na zajęcia w Wolnościowym Uniwersytecie można rejestrować się do 14.03.2016r lub do wyczerpania miejsc.

Czy uczestniczyłeś w innych projektach edukacyjnych Stowarzyszenia KoLiber i /lub Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości *

LEM
PAAL
Akademia KoLibra
Akademia Młodych Przedsiębiorców
Inne

Skąd dowiedziałeś się o projekcie?

Dlaczego zamierzasz uczestniczyć w kursie Wolnościowego Uniwersytetu?