Katolicyzm i Islam wobec praw człowieka i wolnego rynku
O kursie

WROCŁAW, CIVITAS CHRISTIANA UL. KUŹNICZA 11/13 (17.05 - 16.06) O 18.00

KURS:
Katolicyzm i Islam wobec praw człowieka i wolnego rynku

Kurs ma za zadanie pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat ważnych i aktualnych problemów, przed którymi stają dwie wielkie religie: chrześcijaństwo w wydaniu katolickim oraz Islam w różnorodności swoich podejść. Podczas kursu nasz wykładowca pokaże, w jaki sposób te dwie ważne tradycje odpowiadają na różne pytania związane z wolnym rynkiem, kapitalizmem czy ideologią praw człowieka. Ostatnie spotkanie poświęcone będzie zderzeniu kultur, które obecnie obserwujemy w Europie. Kurs odbędzie się przy ul. Kuźniczej 11/13. Pierwszy wykład odbędzie się wyjątkowo we wtorek 17 maja. Drugie spotkanie, ze względu na Boże Ciało, odbędzie się we wtorek 24 maja. Pozostałe wykłady będą odbywać się w czwartki.

Chcę sie zapisać!
 • Tematy
  naszych
  spotkań

 • 17.05.2016

  Prawa człowieka a Katolicka Nauka Społeczna

  Wykład wstępny, ukazujący relacje pomiędzy dwoma wizjami porządku doczesnego. Tego zawartego w ideologii praw człowieka oraz tego, za którym stoi nauczanie Kościoła Katolickiego w kwestiach społecznych.

 • 24.05.2016

  Papiestwo wobec kapitalizmu

  Wykład dotyczący nauczania Kościoła Katolickiego w sprawie kapitalizmu, systemu gospodarczego ale też społecznego, który odniósł niebywały sukces. Z wizją społeczeństwa opartego o kapitalizm musi zmierzyć się katolicyzm i różne komentarze oraz próby zrozumienia kapitalizmu w nauczaniu papieskim zostaną przedstawione właśnie podczas tego wykładu.

 • 2.06.2016

  Prawo Islamu a prawa człowieka

  Omówienie relacji pomiędzy Islamem a współczesną ideologią praw człowieka. Wykład będzie też próbą pokazania, w jaki sposób może przebiegać relacja pomiędzy Islamem, religią, ale też pewnym systemem etycznym, a prawami człowieka, które powstały w zupełnie innej kulturze i innych uwarunkowaniach, niż ta religia.

 • 9.06.2016

  Islamskie instrumenty finansowe

  Religia Islamu daje swoim wiernym rozstrzygnięcia także w kwestiach ekonomicznych, a świat muzułmański zna wiele rozwiązań finansowych z punktu widzenia Europy oryginalnych. Wykład będzie poświęcony omówieniu tej specyfiki.

 • 16.06.2016

  Islamscy emigranci w Europie. Szansa czy zagrożenie?

  Wykład zamykający cykl i poświęcony próbie odpowiedzi na pytanie o to, jak może przebiegać zderzenie kultur, cywilizacji i religii oraz co może to oznaczać dla Europy.

 • Certyfikat
  ukończenia!

Nasz wykładowca

dr hab. Mirosław Sadowski prof. nadzw. UWr

dr hab. Mirosław Sadowski prof. nadzw. UWr

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownikiem Pracowni Badań Praw Orientalnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest obszar doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, katolickiej nauki społecznej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, a zwłaszcza muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa. Profesor jest także praktykiem prawa. Wpisany jest na listę radców prawnych. Pełni także funkcje wicedziekana wrocławskiego samorządu radcowskiego.

Zapisz się już dziś!

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Cena to 55 zł za cały (pięć wykładów po 90 minut wraz z pytaniami) kurs. Przy wczesnej rejestracji istnieje szansa uzyskania jednego z pięciu miejsc w ramach „Early Bird”, które kosztuje 40zł. Po nadesłaniu formularza w ciągu maksymalnie jednego dnia odeślemy informację zwrotną z decyzją odnośnie akceptacji kandydata wraz z instrukcją dotyczącą płatności. W przypadku braku odpowiedzi w przewidzianym terminie, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM skrzynki pocztowej. Na zajęcia w Wolnościowym Uniwersytecie można rejestrować się do 03.05.2016r lub do wyczerpania miejsc.

Czy uczestniczyłeś w innych projektach edukacyjnych Stowarzyszenia KoLiber i /lub Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości *

LEM
PAAL
Akademia KoLibra
Akademia Młodych Przedsiębiorców
Inne

Skąd dowiedziałeś się o projekcie?

Dlaczego zamierzasz uczestniczyć w kursie Wolnościowego Uniwersytetu?